Condiţii artificiale

COMBATEREA SUSȚINERILOR AGENȚIEI PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE (AFIR) CU PRIVIRE LA CREARE DE CONDIȚII ARTIFICIALE:

Mai multe verificări ale AFIR (fostă APDRP) au dus la rezoluțiuni ale contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate în condițiile programului național pentru dezvoltare rurală, pe motivare creării condițiilor artificiale și a depășirii plafonului de minimis.

Cu privire la neregulile reținute de către AFIR, respectiv crearea condițiilor artificiale și depășirea plafonului de minimis, organul de control susține că, în numeroase spețe, că proiecte depuse și acceptate “sunt afectate de condiții artificiale, deoarece sunt proiecte în oglindă” și că în situația unei identități de sedii, asemănări între cererile de finanțare sau de proiecte depuse, sau alte asemenea elemente, persoanele în cauză au cooperat pentru depășirea plafonului de minimis.

Faptul că mai multe proiecte depuse și realizate de către același consultant sunt identice sau asemănătoare nu contravine in nici un fel prevederilor europene în materia analizata si chiar dreptul național nu conține nicio reglementare care sa interzică ca o firmă de consultanță care a creat deja proiecte pentru un Beneficiar sau nu realizeze un proiect asemănător pentru un alt Beneficiar.

De cele mai multe ori, coordonarea mai multor proiecte de către o singură persoană sau grup de persoane, reprezintă o simplă presupunere,care nu are niciun temei legal şi nicio valoarea juridică.

Dacă statul ar fi dorit să prevadă drept criterii de excludere de la calificare, acele criterii invocate de către organul de control, respectiv asemănările dintre două sau mai multe proiecte, nu numai că ar fi făcut-o la momentul la care a emis normele privind criteriile de eligibilitate, dar avea şi obligaţia să o facă.

În acest sens, arătăm că Regulamentul CE 65/2011 prevede, în mod clar, la art. 4 alin 2, că “statele membre se asigură că toate criteriile de eligibilitate prevăzute de legislația Uniunii sau de legislațiile naționale ori stabilite prin programele de dezvoltare rurală pot fi controlate pe baza unui set de indicatori verificabili care urmează să fie stabiliți de către statele membre.”

Considerăm că actul administrativ fiscal este de cele mai multe ori unul nelegal şi netemeinic, pornind de la temeiul de drept invocat în procesul verbal de sancţionare, respectiv art. 4 alin.8 din Regulamentul CE

Regulamentul CE 65/2011, al art. 4 alin 8 prevede că “nu se efectuează nicio plată către beneficiari în cazul cărora s-a stabilit că au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a obține aceste de plăți în scopul obținerii unui avantaj care contravine obiectivelor schemei de ajutor.”

Potrivit textului de lege invocat, organul de control trebuie să probeze, pe de o parte, crearea în mod artificial a condiţiilor necesare şi pe de altă parte, să indice avantajul care contravine obiectivelor schemei de ajutor.

Persoanele care sunt afectate de interpretarea dată de către APDRP/AFIR a noțiunii de condiții artificiale sau depășirea plafonului de minimis, trebuie să se raporteze în apărarea cauzei pe dispozițiile normelor CE aplicabile în cauză, respectiv Regulamentul Comisiei (CE) nr. 65/2011, art. 4 alin 8, Regulamentul (CE) nr. 2988/1995 art. 4 alin. 3, REGULAMENTUL (CE) NR. 1974/2006 şi considerenteleHotărârii Curții (camera a șasea) din 12 septembrie 2013vSlancheva sila EOOD împotriva Izpalnitelendirektor na Darzhaven fond «Zemedelie» Razplashtatelnaagentsia, pronunţată în Cauza C-434/12.

În aceste condiții, mai multe Curți de Apel, din țară și din municipiul București, au dat câștig de cauză beneficiarilor și au dispus anularea proceselor verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare.