Drept fiscal

Expertiza noastră robustă în materie de fiscalitate națională cuprinde operaţiuni privind venituri, cheltuieli, vânzări, TVA, precum și impozite locale, care privesc companiile private, de toate dimensiunile, inclusiv întreprinderi afiliate şi cele cu capital străin, precum și persoanele fizice rezidente sau nerezidente. Practica noastră include consultanţă comercială precum și reprezentare, în faţa organelor administrativ fiscale şi în faţa instanţelor judecătoreşti, în litigii fiscale.

Ne mândrim cu o experiență practică într-o gamă largă de domenii relevante pentru clienții noștri, inclusiv: respectarea obligațiilor fiscale, soluţionarea litigiilor, probleme fiscale privitoare la proprietate, accize, vânzări și aprecierea deductibilităţii cheltuielilor comerciale, consultanță fiscală în structurarea achiziţiilor sau înstrăinărilor, planificare fiscală în formarea organizațiilor de afaceri; probleme de fiscalitate care privesc atât pe angajatori cât și persoanele fizice, precum şi alte probleme fiscale referitoare la proprietate, inclusiv evaluările și scutirile.

Serviciile oferite de către cabinetul nostru de avocatură se adresează aspectelor care pot pune probleme clienţilor noştri, în legătură cu: impozitul pe profit, impozitul pe venit, obligaţia de reținere la sursă, impozitul pe dividende datorat de persoane rezidente sau nerezidente în România, taxe şi impozite locale, dosarul preţurilor de transfer, deductibilitate şi rambursare TVA,  impozite şi contribuţii sociale datorate de angajatori pentru angajaţii aflaţi în ţară sau detaşaţi în străinătate.

În acest sens, biroul nostru de avocatură oferă asistenţă juridică şi reprezentare în litigiile de natură fiscală (contestaţii împotriva titlurilor de creanţă şi a altor acte administrativ-fiscale, plângeri contravenţionale în materie fiscală, etc.), ce include: asistenţă juridică cu ocazia controalelor de fond efectuate de către organele fiscale inopinate sau generale de solicitarea rambursării de TVA; asistenţă juridică la controalele autorităţilor, redactarea de opinii juridice şi obiecţiuni la procesele-verbale de control; redactarea de contestaţii împotriva rapoartelor de inspecţie fiscală şi a deciziilor de impunere referitoare la amenzi, debite restante, majorări, penalităţi de întârziere, recalculări, accize, TVA, impozite cu sau fără reţinere la sursă etc.; asistenţă juridică şi reprezentare în faza de executare silită a creanţelor fiscale.