Dreptul familiei

Când lucrați cu cabinetul nostru de avocatură, veţi avea parte de un avocat cu experiență în dreptul familiei, care este cunoscut atât pentru soluţii favorabile, profesionalismcât şi pentru compasiune faţă de client. Societatea noastră de avocatură a ajutat clienții să găsească soluții la probleme juridice dificile de peste 10 ani. Concentrându-ne, inclusiv, pe probleme de dreptul familiei, suntem pregătiţi să abordăm o serie de probleme juridice, printre care:

Divorț: Oferim consultanţă juridică cu privire la motivele legale care duc la încetarea căsătoriei și colaborăm cu clientul pentru a obține divorțul producând cele mai puţine consecinţe negative posibile.

Raporturile cu copiii minori: Noi va ajutăm să vă protejaţi drepturile părintești la custodia fizică și stabilirea programului de vizitare, precum și dreptul de a lua decizii legale privind copilul.

Drepturile minorilor: Biroul nostru de avocatură oferă consultanţă cu privire la drepturile și responsabilitățile minorilor în conformitate cu Codul civil şi celelalte legi în vigoare.

Drepturi patrimoniale: Asistăm clienţii în alegerea regimului matrimonial aplicabil la încheierea căsătoriei, în repartizarea echitabilă a activelor maritale, a activelor de afaceri, a bunurilor imobiliare, conturile de retragere, precum şi a datoriilor comune ale soţilor. Suntem în acelaşi timp, reprezentanţii clienţilor noştri în cauzele de partaj de bunuri comune şi ieşire din indiviziune.

Paternitate: Oferim consultanţă şi reprezentare în instanţe, în cadrul acţiunilor de stabilire sau tăgăduire a paternităţii copilului din căsătorie sau din afara căsătoriei.

Modificări: După hotărârea definitivă a divorţului, atunci când are loc o schimbare în ceea ce priveşte mijloacele celui care prestează întreţinerea şi nevoia celui care o primeşte, reprezentăm părțile în faţa instanţei de tutelă cu privire la pensia de întreţinere.