Dreptul muncii

În economia actuală, în continuă mişcare şi bazată pe informare, la nivel mondial, companiile şi persoanele fizice caută îndrumări de specialitate cu privire la dreptul aplicabil forţei de muncă şi resurselor umane. Legislaţia românească este armonizată, permanent, legislaţiei Uniunii Europene.

Activitatea cabinetului nostru de avocatură constă în consultanţă şi reprezentare juridică acordată atât companiilor rezidente cât şi angajaţilor acestora, precum şi în negocierea conflictelor de muncă.

Biroul nostru de avocatură este în măsură să ofere consultanţă în problemele de dreptul muncii cu care se confruntă companiile rezidente în România cu privire la angajaţii care operează pe teritoriul ţării, dar şi în ipoteza detașării angajaţilor în alte ţări din spaţiul european.

Pentru clienţii noştri, persoane juridice, am elaborat:

– modele ale contractelor de muncă

– fişe de post

– regulamente de ordine interioară

– regulamente de organizare şi funcţionare

– acte adiţionale de delegare şi detaşare, în România sau în străinătate

– decizii cu privire la încetarea contractului individual de muncă

Totodată, am acordat asistenţă şi reprezentare juridică în litigiile de muncă în faţa Inspectoratului Teritorial de Muncă şi a instanţelor de judecată.

Serviciile noastre oferite angajaţilor constau în:

– consultanţă si asistenţă în legătură cu încheierea, executarea şi încetarea contractelor de muncă

– asistare la negocierea contractul individual de muncă

– contestarea deciziei de concediere

– contestarea abaterilor disciplinare şi asistenţă în faza cercetării disciplinare prealabile

– asistenţă şi reprezentare în litigiile de muncă privind nerespectarea drepturilor de: salarizare, concediu, egalitate de şanse si de tratament, securitate şi sănătate în muncă, acces la formare profesională, protecție în caz de concediere s.a.

– litigii în domeniul raporturilor de muncă: obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani reţinute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la reintegrarea salariatului în funcţia avută anterior