Întreprinzătorii debutanţi în afaceri (SRL-D)

Înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată este permisă tuturor persoanelor majore, care nu au mai avut calitatea de asociați sau acționari la alte societăți cu sediul în România sau în Spațiul Uniunii Europene.

Societatea poate fi constituită de unul sau mai mulți asociați (maxim 5 întreprinzători debutanți) care îndeplinesc condiția de mai sus și este condusă de unul dintre asociați.

Activitățile sunt restrânse la cel mult 5 grupe de activitate.

Sunt exceptate: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat

Facilitățile de care beneficiază SRL-D-ul:
– alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri
– garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul în lei;
– scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariaţi
– scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare

Pentru a beneficia de aceste facilități, SRL-D-ul are obligația:
– să notifice în scris cu privire la înfiinţare oficiului teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (O.T.I.M.M.C.)
– să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, şi să menţină în activitate cel puţin 2 salariaţi

Calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant se pierde, prin efectul legii:
a) la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la data înregistrării;
b) la data la care oricare dintre autorităţile competente constată că societatea nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute pentru înființare
c) la data la care activitatea a încetat voluntar sau când a fost declanşată procedura de insolvenţă;
d) la împlinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadenţei unei obligaţii fiscale neîndeplinite;
e) la data depunerii situaţiei financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri pe anul în curs a atins echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro.